Vision

Mea Vita Care udspringer fra Mea-Vita  -klinikken for livsenergi. Min vision er at udbygge med privat sygepleje til borgere i eget hjem. Her under personlig pleje, bisidder ved lægesamtaler, hjælp til fastlagt genoptræning, medicin administration og ophældning efter lægeordination, barsels pleje, aflastning af pårørende til demente, palliativ pleje, modtagelse af borger efter sygehusophold m.m..

https://www.facebook.com/meavitacare/