Samtykkeerklæring

Behandling af dine personoplysninger – samtykke

Jeg giver hermed mit samtykke til at Mea Vita Care må indsamle og behandle mine personoplysninger. Personoplysninger omfatter følgende typer:

  • Navn
  • E-mail adresse
  • Kontaktinformation
  • CPR-nummer
  • Helbredsoplysninger

Oplysningerne opbevares elektronisk hos Terapeut Booking (www.terapeutbooking.dk).

Ved indgåelse af aftale/booking hos Mea Vita Care, tilkendegiver den person med det indtastede CPR-nummer, at være indforstået med, at der opbevares data i minimum 5 år fra sidste kontakt samt at der føres journal i forhold til gældende praksis for autoriserede sundhedspersoner og den tilhørende lovgivning jfrt. Patientsikkerhed Styrelsen og Persondataloven.

Ved sygeplejefaglig bistand af enhver art tillades det samtidig Mea Vita Care, at kontakte den registreredes egen læge og dennes samarbejdspartnere for samarbejde omkring den registrerede samt at tilgå Det Fælles Medicinkatalog (FMK) og Sundhed.dk for indhentning af journalførte data samt medicinkort. Ved alternativ komplementær behandling gør denne tilladelse sig ikke gældende med mindre, der er et specifikt ønske fra den registreredes side, hvilket vil bliver journalført. Alle tilgange til FMK og Sundhed.dk logges af Sundhedsstyrrelsen.

Jfrt. Sundhedsstyrelsen skal det samtidig oplyses, at der ingen evidens er for, at alternativ behandling har en helbredende effekt.

Der gives samtidig Mea Vita Care tilladelse til, at kontakte den registrerede i forbindelse med eventuelle undersøgelser/ forskningsprojekter eller lignende, med det formål, at belyse behandlingsindsatsens virkning/ anvendelsesmuligheder/ begrænsninger men også til at fremsende nyhedder og information via SMS eller e-mail.

Tilbagetrækning af dit samtykke til behandling af nyhedsbrev

For brugere af alternativ komplementær behandling bliver du automatisk tilmeldt nyhedsbrevet men kan altid trække dit samtykke til nyhedsbrev tilbage. Dette kan du gøre nederst på nyhedsbrevet ved at følge linket.