Sygepleje

Min baggrund for at udbyde sygepleje til private er at jeg i 15 år har arbejdet som special uddannet intensiv sygeplejerske på en almen intensiv afdeling. Specialer som jeg har arbejdet med er bla. neonatalogi, barsel, gynækologi, urologi, mave-tarm kirurgi, neurologi, hæmatologi, onkologi, infektionsmedicin, mamaekirurg, plastikkirurgi, hæmodialyse og respiratorbehandling. Som almen sygeplejerske har jeg arbejdet 3 år på neurologisk afdeling med bla. genoptræning efter apoplexi, epilepsi, Parkinson, cancer patienter m.m.

Det betyder, at jeg har et meget bredt kendskab til flere specialer og vil gerne tilbyde min assistance ude i de private hjem som ressource person og bindeled mellem det offentlige og det private sundhedssystem.

Jeg kan tilbyde hjælp til f.eks. tovholder i behandlinger, bisidder ved samtaler, tolkning af journaler, medicin ophældning, specialiseret pleje og behandling eks. kortere varig pleje ved respirator behandling, pleje af diverse kathetre og sår, hjælp til støtte af genoptræning, terminal omsorg og pleje, ressource person til døende i eget hjem, trygheds opkald, psykisk støtte til pårørende og aflaste pårørende. Følge til frisør, lægesamtaler, gå ture eller andet. Listen er lang og har jeg ikke nævnt hvad dit behov er så kontakt mig og vi finder ud af det.

Min fordel er, at vi kan aftale et tidspunkt hvor det passer ind i din hverdag, at få hjælp og støtte. At jeg er der i den aftalte tid og minimum en time. Det giver en fleksibilitet som det kommunale system ikke altid kan honorere.

Behovsafklaring og vurdering.

Første gang du ønsker at benytte Mea Vita Care til en sundhedsfaglig ydelse skal du booke en samtale for afklaring af dit behov for min assistance. Den første time er gratis, herefter følges normal takst.

Mea Vita Care indgår individuel skriftlig aftale med hver enkelt klient, som beskriver de forhold og aftaler, der er indgået mellem Mea Vita Care og klienten/familien. Dette betyder, et skræddersyet plejeforløb specielt tilrettelagt til jer.

Alle pleje artikler købes af klienten selv men jeg kan bistå med at få handlet det ind.

Klienten bør generelt selv undersøge om der er mulighed for tilskud men det kan oplyses, at Sygeforsikring Danmark yder tilskud til egenbetaling for privat pleje af patienten i den terminale fase i eget hjem foretaget af privatpraktiserende speciallæge eller autoriseret sygeplejerske med 50% af udgiften, dog maks. 12.000 kroner til Gruppe 1- og 2-medlemmer. Den kvitterede regning indsendes til “danmark”s hovedkontor med lægelig påtegning eller anden lægelig dokumentation.

.